E+E Brzina vazduha

Brzina vazduha

Svi uređaji za merenje brzine vazduha E+E bazirani su na principu toplotnog anemometra. Koriste E+E senzorske elemente proizvedene u najsavremenijoj tehnologiji tankih filmova. Zbog svog dizajna i male mase, E+E senzorski elementi se izdvajaju brzinom odziva, kao i najvećom osetljivošću čak i pri vrlo maloj brzini vazduha tipičnoj za čiste prostorije i laminarnu kontrolu protoka.

Proizvodi