E+E Elektronik

Razvoj i proizvodnja senzora i predajnika za relativnu vlažnost, temperaturu, tačku rose, vlagu u ulju, CO2, brzinu vazduha i masenog protoka. Razvoj i proizvodnja sistema za kalibraciju senzora vlage. Pri pogonu se nalazi akreditovana laboratorija za instrumentaciju.
video

Izdvajamo iz ponude