Pritisak

Senzori diferencijalnog pritiska, E+E pogodni su za primenu u uređajima za klimatizaciju i automatizaciju zgrada, čistih soba, bolnica, laboratorija, izolacionim komorama ili u farmaceutskim industrijama. Visoko tačni uređaji mogu se koristiti za sve nezapaljive i neagresivne gasove.

Proizvodi