Temperature

E+E portfolio uređaja za merenje temperature uključuje nekoliko linija proizvoda optimizovanih za klimatizaciju, komercijalnih objekata kao i za kontrolu procesa u čistim sobama, farmaceutskoj i drugoj industriji. Posebna verzija namenjena je unutrašnjim sigurnim aplikacijama i u skladu je sa klasifikacijama za Evropu (ATEKS), Internacional (IECEk) i SAD / Kanadu (FM). Laboratorija za kalibraciju temperature E+E Elektronik je akreditovana u skladu sa DIN EN ISO / IEC 17025. Visoka kompetencija u kalibraciji obezbeđuje visoku tačnost svih E+E temperaturnih sondi i transmitera.

Proizvodi