ComBricks

Nadgledanje, umrežavanje i kontrola

ComBricks je prvi sistem automatizacije koji se zasniva na PROFIBUS-u i PROFINET-u koji objedinjuje repetitore i trajno nadgledanje u veb pretraživaču. ComBricks vam omogućava daljinsko praćenje vaših PROFIBUS instalacija bilo gde u svetu i upozoriće vas ako nastanu ili se eventualno pojave neke greške. To je modularna platforma sposobna da nosi repetitore, PA, FF i optičke module. Povezivanje sa Ethernet-om omogućava vam da na daljinu pregledate stanje instalacije pomoću ProfiTrace-a u veb pretraživaču.

Proizvodi