Analitika

Pomoću naše inteligentne tehnologije analitičkih merenja u mogućnosti smo da precizno i ciljano reagujemo na individualne potrebe naših kupaca. Kao i u celom našem portfoliju, koriste se samo visokokvalitetni materijali. Sistemi zalivanja elektronskih komponenata bez polimera i aseptične merne tačke su posebne karakteristike koje naše proizvode čine prepoznatljivim i prave suštinsku razliku od klasičnih proizvoda na tržištu.

Proizvodi