Pritisak

Naši pretvarači pritiska za aseptične primene su izuzetno precizni i ispunjavaju posebno visoke zahteve u higijenskim procesima u prehrambenoj industriji. Mogu se programirati pomoću komunikatora ili računara.

Proizvodi